Fem snabba om koldioxid (CO2)

Vad är koldioxid Vad är koldioxid
Vad är koldioxid (CO2)?
Korthugget kan man säga att koldioxid består av grundämnet kol (C) och syre (O2). Dessa använder växten för sin tillväxt i det vi kallar fotosyntes.  Där kolet (C) är den viktiga byggstenen hos växterna (ja, allt levande faktiskt) och som behövs för att växa. Och det råder ett underskott av just kol i akvariet. Syret (O2) i sin tur blir en restprodukt när kolet har tagits tillvara av växten och avsätter detta till vattnet och till fördel för akvariets djur.

Varför CO2 i akvariet?
Kol (C), är den livsnödvändiga byggstenen hos alla växterna. När man tillför CO2 ökar man tillgängligheten av just kolet för växten. Det råder ett underskott av kol i ett slutet akvarium jämfört med det ofta naturliga, så om vi ökar tillgängligheten av kol så ökar tillväxttakten hos växterna och resultatet blir lite grönare akvarium, vi lyckas bättre med våra akvarieväxter eller varför inte, prova dem mera utmanande akvarieväxterna.

Är CO2 farligt?
CO2 finns naturligt omkring oss i atmosfären eller tillsatt i läsk och mineralvatten, så för människan är den ofarlig i normalt bruk. CO2 i vatten förekommer naturligt och även i akvariet men mycket mer begränsat. När koldioxid tillsätts i akvariet så sjunker Ph aningen och halten av koldioxid ökar. För mycket av just koldioxiden kan medföra död med symptom av syrebrist, så denna skall tillsättas kontrollerat och i rätt mängd. Så viss försiktighet krävs.

När skall CO2 tillsättas?
Som växtakvarist är CO2 en självklarhet, men CO2 kan tillsättas även om du inte primärt är intresserad av växterna då den även sänker Ph´t av vattnet, något vissa djur kan föredra. Men frodiga växter är ändå den mest användbara tillämpningen, och frodiga växter ger mindre bekymmer med alger och detta kan vara nog så viktigt.

Är CO2 nödvändigt ?
Det finns en del väsentliga fördelar utöver ett frodigare akvarium, växterna ”äter” inte bara kol, dem tar även upp ammonium, nitrit och nitrat ur akvariet för sin tillväxt. Detta medför att algerna kan hållas i schack bättre. Vattenbyten för att ta bort överskottet av skadliga ämnen kan minskas, då dessa även tas upp av växterna och ger bättre vatten redan vid relativt små mängder tillsatt CO2.