Vad är PMDD?

Vad är PMDD?
PMDD är växtgödning för akvariebruk, ja terrarier, paludarier medmera också. Det innefattar alla substanser som allt växande behöver, så även blommor och träd, men PMDD är för akvariebruk och innefattar N-P-K och micronäring var för sig. Dessa doseras individuellt var för sig för eget önskat behov. N(kväve), P(fosfor), K (kalium), kallas även för makroämnen. Microämnen är spårelement som det behövs ytterst lite av men ändå helt nödvändigt för god tillväxt. Till microämnena räknas, koppar (Cu), järn (Fe), mangan (Mn), molybden (Mo) och zink (Zn).

Vad betyder PMDD ?
PMDD kommer ur Poor Mans Dupla Drops, och DuplaDrops var helt enkelt Duplas växtgödning för akvariet och relativt dyrt. Någon kom på idén att använda lantbrukarens gödningsmedel till akvariet som vart betydligt billigare (men i stora säckar) och blev då var mans gödning, därav PoorMansDuplaDrops. Ett ganska dåligt namn numera då Dupla inte ens har dropparna kvar, men PMDD heter det.

Behöver jag PMDD för ett frodigt akvarium?
Vill du lyckas med växterna och få stora fina växter så behöver du tillsätta micronäring, och främst råder det brist på järn (Fe) i akvarier, men även (Cu), (Mn), (Mo) och (Zn), alla dessa tilsammans finns i preparat så som micronäring.
Har du fisk i akvariet så tillsätter du indirekt även N-P-K med fodret, och kanske klarar du dig på detta. Men ju mindre fisklasten är och ju större växtmassan är så krävs det mer och mer av N-P-K, vart denna gräns går är svårt att säga exakt, och här kommer det till akvaristen att avgöra hur mycket som krävs.Har du dålig tillväxt? Ja då kan N-P-K vara nödvändigt.

Vad innehåller PMDD? och är det farligt?
En av delarna i PMDD är Kväve (N) och den finns inte i ren form, så akvaristen använder sig av KNO3 - Kaliumnitrat, och man utvinner således både Kalium (K) och Nitrat (NO3). Nitrat förekommer naturligt i alla vatten men är skadligt vid allt för höga doser, men doser upp mot 10 eller 20ppm brukar inte vara skadligt ens för känsliga räkor, och vissa fiskar kan leva i 100ppm om de vänjs över en längre tid. Men att dosera över 30ppm NO3 är inte nödvändigt för växtbruk.

En annan del är Fosfor(P), detta finns heller inte i ren form så vi tillsätter KH2PO4 Kaliumdivätefosfat och får (P) i form av Fosfat (PO4) och även Kalium igen. Fosfat (PO4) är giftigare än nitrat och bör inte doseras över 1ppm av den ovana akvaristen, doser uppemot 3ppm ger mycket bra tillväxt men inte alltid bra för alla djuren i akvariet.

Det tredje makroämnet är Kalium (K) och detta finns naturligt i KNO3 och KH2PO4, dessutom får man extra Kalium ur K2SO4 Kaliumsulfat. Kaliumsulfat är inte skadligt för fiskar och kan doseras upp till 30ppm utan problem, och mer än så ger inte heller bättre tillväxt.

Så till micro. Microämnena doseras inte var för sig, utan alla tillsammans (Fe), (Cu), (Mn), (Mo), (Zn), men när man pratar doser så är det Järn (Fe) man talar om. Järn är knappast giftigt, men vissa räkor kan reagera på högre halt av koppar (Cu) och man kan vara observant med doseringen och börja vid 0,1ppm och ev öka därifrån. Microämnen är viktiga för snabbväxande växter, och framförallt för växter med rött pigment, där kan nivån ligga uppåt 0,5ppm.

Magnesium (Mg) är även det ett macroämne och finns naturligt i kranvattnet, ibland i högre halt, men kan i vissa fall ändå behövas kompletteras med MgSO4 Magnesiumsulfat. MgSO4 är ofarligt och höjer hårdheten på ditt vatten aningen.

Vad behövs för att starta upp?
Åtminstonde behövs micronäring, det borde alla akvarister ge till sina växter.
Finns det även behov av makroämnen så är ett startpaket lämpligt att börja med som innehåller, KNO3, KH2PO4, K2SO4, och microämnen, dessutom MgSO4. Allt i ett.
Eller välj individuellt det som du har mest behov av.

Hur mycket PMDD skall jag dosera?
Ja, hur långt är ett snöre? Det varierar såklart, och beror på parametrar som växtval, fisklast, växtmassa, ljusstyrka, ditt kranvattens värden, och CO2 nivån i akvariet. Tillsätter du CO2 i vattnet så kommer du behöva mycket mer av PMDD dessutom. Ett bra sätt att prata om dos är ppm (parts per million) vilket ger en bild av hur hög halten av ämnet som finns tillgängligt för växterna oavsett storlek på karet, 1ppm är lika hög halt av ämnet oavsett om karet är på 100liter eller 1000 liter, däremot går det åt 10gånger mera gödning för att nå samma nivå i 1000liter som 100 liter.
Som vägledning kan man ligga inom nedan parametrar men tag även i beräkning det ovan nämnda.

NO3  5-20 ppm
PO4 0,5-3 ppm
K 10-30 ppm
Fe 0,1-0,5 ppm
Mg 5 ppm

Den osäkre nybörjaren siktar in sig på dem lägre nivåerna och ökar vid behov. Dosen avser veckovis dosering och kan med fördel delas upp i två eller tre dagar. Vattenbyte bör ske veckovis för att förhindra ämnen att ackumuleras..

Hur doserar jag PMDD?
Nitrat, Fosfat och Kalium säljs som torra salter och doseras enklast torra rakt ner i akvariet med ett milliliter mått. Här gäller det att räkna ut hur många ml som skall doseras i akvariet utefter storlek och önskad dos.

1ml KNO3, ger 8,1 ppm NO3, och 5,1pp K, i 100 liter vatten.
1ml KH2PO4 ger 7,5 ppm, PO4 och 3,1ppm K, i 100 liter vatten.
1ml K2SO4 ger 6,5 ppm, i 100 liter vatten.
9gram Micronäring (17,5ml) blandas i 1/2 liter vatten, dosera 10ml per 100liter för 0,1ppm.
1ml MgSO4 ger 1ppm i 100 liter vatten

Känns det krångligt? eller är det ett litet kar? Då kan det vara enklare att göra en grundlösning enligt nedan:

30 ml pulver KNO3  blandas i 1/2 liter vatten.
3 ml pulver KH2PO4 blandas i 1/2 liter vatten.
30 ml pulver K2SO4 blandas i 1/2 liter vatten.
9gram Micronäring (17,5ml) blandas i 1/2 liter vatten, dosera 10ml per 100liter för 0,1ppm.
1ml MgSO4 ger 1ppm i 100 liter vatten(blandas torrt direkt i akvariet om behov finns)

Micronäring blandas ej med KH2PO4, i övrigt kan ingridienserna mixas.
Ur grundlösningen doseras 10 ml per varje 100 liter vatten för att erhålla nedan värden:

N ~ 5 ppm
P ~ 0,5 ppm
K ~ 7 ppm
Fe ~ 0,1 ppm

Exempel: Ett 30 liters kar doseras med 3ml ur grundlösningen.
Ett 450 liters kar doseras med 45ml ur grundlösningen.

PMDD verkar krångligt finns det alternativ?
Javisst, det finns bra växtgödningspreparat som kan doseras enkelt, men det måste vara för akvariebruk då blomstergödning och trädgårdsgödning innehåller ammonium som i mycket låga halter är giftigt och dessutom triggar algtillväxen.

Lyckatill med ditt "lite grönare" akvarium

  
Etiketter: pmdd vad är det?