Förstå CO2 i planterade akvarier.

Kol (C) är utan tvekan det viktigaste elementet i det planterade akvariet. Detta krävs för tillväxt av alla växter, CO2 används i processen fotosyntes, och växten tar hand om Kolet (C) för tillväxt och avger syre(O2), enkelt uttryckt. Växter kräver konstant koldioxidförsörjning för tillväxt.

I naturen får växter sin CO2 i stora mängder naturligt från substrat (lera) och nedbrytande växter. Men i ett slutet akvarium är CO2 mycket begränsat vilket gör att tillväxten blir hämmad, och brist på CO2 är det största hindret för god tillväxt. Det är därför många akvarister har upptäckt att komplettering av CO2 verkligen hjälper deras växter att växa mycket bättre och mycket starkare.

För ett mer rikligt planterat akvarium rekommenderas CO2 tillförsel, detta möjliggör att lyckas med mera avancerade växter som annars sakta tynar bort i brist av kol. Ett mer lummigt och frodigt akvarium ger stabilare balans i den slutna miljön som akvariet är. Dessutom inger ett grönare akvarium lugn till både djuren och dig själv.

I akvarier med CO2 tillförsel växer växterna mycket snabbare eftersom tillgången på koldioxid är god, dessutom kan de bättre konkurrera mot algerna. Samtidigt som växterna frodas drar växterna ut oönskade näringsämnen ur vattnet så dessa filtreras bort. Är tillgången på kol hög, och belysningen stark, så behöver man också tillsätta lite växtnäring då det annars kan bli en bristvara.


Vad behövs för att komma igång med CO2?

    En CO2-flaska - CO2-flaskor finns i olika storlekar. Ju större flaskan är, desto längre kommer den att räcka innan den behöver fyllas på. Ett nanoakvarium (100 liter max) klarar sig flera månader med ett sodastream system, dessa är lättillgängliga i dagligvaruhandeln och billiga att komma igång med, till dessa behövs även en adapter för att gängan på regulatorn skall passa på sodastreamflaskan. Alternativt för större akvarier finns CO2 flaskor från 2-6 kilo i form av CO2brandsläckare med mera.

    Regulator – Koldioxiden är under högt tryck i flaskan och regulatorn omvandlar trycket från flaskan till ett lägre, mer användbart tryck. Vi vill endast ta ut gas i små proportioner men med ett konstant flöde.

    Nålventil- För att finjustera flödet av CO2 används en nålventil så att endast en till några få bubblor CO2 i sekunden kommer ut i akvariet.

    Magnetventil – eller solenoid. Denna stänger av CO2 tillförseln under natten då den kopplas till en timer och sparar gas och därmed pengar. Under natten förbrukar inte växterna CO2 då fotosyntesen stannar av och vi behöver inte tillföra gasen då. Koppla gärna på en timme innan belysningen så det hinner byggas upp CO2 i akvariet, och stäng sedan av tillförseln en timme innan ljuset släcks

    Bubbel räknare - Den ger dig möjlighet att övervaka mängden av den gas som kommer in i ditt akvarium, du justerar din regulator och nålventil och noterar flödet av gas i bubbelräknaren för att ställa in rätt mängd till ditt akvarium. Om du behöver minska mängden koldioxid i ditt akvarium, gör det genom att minska dina bubblor per sekund.
    Slang - Slang behövs för att ansluta din regulator till din diffusor. Slangen måste vara säker för användning med CO2. Vanlig luftslang har inte rätt egenskaper för den sura gasen som CO2 är och kommer att göra slangen hård och krackelerad, med läckage tids nog. Se till att använda CO2-resistent slang.
     
    Diffuser - en uppsjö av diffusorer finns att erbjuda, och gemensamt för dem är att få den tillförda gasen att lösas upp i vattnet, oftast genom ett poröst medium som bryter ner gasen till en fin bubbelmist. Dessa bubblor absorberas sedan lättare av ditt akvarievatten. Placera din diffusor på den motsatta sidan till ditt utflöde, flödet kommer sedan att dra bubblorna nedåt, vilket möjliggör bättre upplösning av gasen.
     
    Drop Checker
– Denna finurliga glasdetalj ger dig som akvarist möjlighet att enkelt se hur mycket löst CO2 det är i akvariet. En speciell indikatorvätska används i dropcheckern, denna ändrar färg beroende på koncentrationen av CO2 i ditt akvariumvatten. Blått indikerar lite CO2, gult indikerar för mycket, och när den är grön har du rätt mängd för maximal tillväxt. Tillväxten är bäst vid cirka 30 ppm CO2 i vattnet. Detta är också en säker nivå för din fisk. För mycket CO2 och du riskerar din fisk. För lite och det kanske inte finns tillräckligt med CO2 för en framgångsrik växttillväxt. Sikta på grönt och ändra nålventilen utefter färgskalan. Dock har dropcheckern en fördröjning på cirka två timmar för justeringar.

Komplett kit- Det enklaste sättet att komma igång med ditt växtakvarium är med vårat enkla och prisvärda set. Allt du behöver (förutom CO2 flaskan) av ovan uppräknade delar i ett komplett kit för sodastream flaska eller större CO2 flaskor