Förstå CO2 i planterade akvarier.
14 september 2019 « Tillbaka

Kol (C) är utan tvekan det viktigaste elementet i det planterade akvariet. Detta krävs för tillväxt av alla växter, CO2 används i processen fotosyntes, och växten tar hand om Kolet (C) för tillväxt och avger syre(O2), enkelt uttryckt. Växter kräver konstant koldioxidförsörjning för tillväxt.

I naturen får växter sin CO2 i stora mängder naturligt från substrat (lera) och nedbrytande växter. Men i ett slutet akvarium är CO2 mycket begränsat vilket gör att tillväxten blir hämmad, och brist på CO2 är det största hindret för god tillväxt. Det är därför många akvarister har upptäckt att komplettering av CO2 verkligen hjälper deras växter att växa mycket bättre och mycket starkare.

För ett mer rikligt planterat akvarium rekommenderas CO2 tillförsel, detta möjliggör att lyckas med mera avancerade växter som annars sakta tynar bort i brist av kol. Ett mer lummigt och frodigt akvarium ger stabilare balans i den slutna miljön som akvariet är. Dessutom inger ett grönare akvarium lugn till både djuren och dig själv.

I akvarier med CO2 tillförsel växer växterna mycket snabbare eftersom tillgången på koldioxid är god, dessutom kan de bättre konkurrera mot algerna. Samtidigt som växterna frodas drar växterna ut oönskade näringsämnen ur vattnet så dessa filtreras bort. Är tillgången på kol hög, och belysningen stark, så behöver man också tillsätta lite växtnäring då det annars kan bli en bristvara.


Vad behövs för att komma igång med CO2?

    En CO2-flaska - CO2-flaskor finns i olika storlekar. Ju större flaskan är, desto längre kommer den att räcka innan den behöver fyllas på. Ett nanoakvarium (100 liter max) klarar sig flera månader med ett sodastream system, dessa är lättillgängliga i dagligvaruhandeln och billiga att komma igång med, till dessa behövs även en adapter för att gängan på regulatorn skall passa på sodastreamflaskan. Alternativt för större akvarier finns CO2 flaskor från 2-6 kilo i form av CO2brandsläckare med mera.

    Regulator – Koldioxiden är under högt tryck i flaskan och regulatorn omvandlar trycket från flaskan till ett lägre, mer användbart tryck. Vi vill endast ta ut gas i små proportioner men med ett konstant flöde.

    Nålventil- För att finjustera flödet av CO2 används en nålventil så att endast en till några få bubblor CO2 i sekunden kommer ut i akvariet.

    Magnetventil – eller solenoid. Denna stänger av CO2 tillförseln under natten då den kopplas till en timer och sparar gas och därmed pengar. Under natten förbrukar inte växterna CO2 då fotosyntesen stannar av och vi behöver inte tillföra gasen då. Koppla gärna på en timme innan belysningen så det hinner byggas upp CO2 i akvariet, och stäng sedan av tillförseln en timme innan ljuset släcks

    Bubbel räknare - Den ger dig möjlighet att övervaka mängden av den gas som kommer in i ditt akvarium, du justerar din regulator och nålventil och noterar flödet av gas i bubbelräknaren för att ställa in rätt mängd till ditt akvarium. Om du behöver minska mängden koldioxid i ditt akvarium, gör det genom att minska dina bubblor per sekund.
    Slang - Slang behövs för att ansluta din regulator till din diffusor. Slangen måste vara säker för användning med CO2. Vanlig luftslang har inte rätt egenskaper för den sura gasen som CO2 är och kommer att göra slangen hård och krackelerad, med läckage tids nog. Se till att använda CO2-resistent slang.
     
    Diffuser - en uppsjö av diffusorer finns att erbjuda, och gemensamt för dem är att få den tillförda gasen att lösas upp i vattnet, oftast genom ett poröst medium som bryter ner gasen till en fin bubbelmist. Dessa bubblor absorberas sedan lättare av ditt akvarievatten. Placera din diffusor på den motsatta sidan till ditt utflöde, flödet kommer sedan att dra bubblorna nedåt, vilket möjliggör bättre upplösning av gasen.
     
    Drop Checker – Denna finurliga glasdetalj ger dig som akvarist möjlighet att enkelt se hur mycket löst CO2 det är i akvariet. En speciell indikatorvätska används i dropcheckern, denna ändrar färg beroende på koncentrationen av CO2 i ditt akvariumvatten. Blått indikerar lite CO2, gult indikerar för mycket, och när den är grön har du rätt mängd för maximal tillväxt. Tillväxten är bäst vid cirka 30 ppm CO2 i vattnet. Detta är också en säker nivå för din fisk. För mycket CO2 och du riskerar din fisk. För lite och det kanske inte finns tillräckligt med CO2 för en framgångsrik växttillväxt. Sikta på grönt och ändra nålventilen utefter färgskalan. Dock har dropcheckern en fördröjning på cirka två timmar för justeringar.

Komplett kit- Det enklaste sättet att komma igång med ditt växtakvarium är med vårat enkla och prisvärda set. Allt du behöver (förutom CO2 flaskan) av ovan uppräknade delar i ett komplett kit för sodastream flaska eller större CO2 flaskor
Vad är PMDD?

PMDD är växtgödning för akvariebruk, ja terrarier, paludarier medmera också. Det innefattar alla substanser som allt växande behöver, så även blommor och träd, men PMDD är för akvariebruk och innefattar N-P-K och micronäring var för sig. Dessa doseras individuellt var för sig för eget önskat behov. N(kväve), P(fosfor), K (kalium), kallas även för makroämnen. Microämnen är spårelement som det behövs ytterst lite av men ändå helt nödvändigt för god tillväxt. Till microämnena räknas, koppar (Cu), järn (Fe), mangan (Mn), molybden (Mo) och zink (Zn).

Vad betyder PMDD ?
PMDD kommer ur Poor Mans Dupla Drops, och DuplaDrops var helt enkelt Duplas växtgödning för akvariet och relativt dyrt. Någon kom på idén att använda lantbrukarens gödningsmedel till akvariet som vart betydligt billigare (men i stora säckar) och blev då var mans gödning, därav PoorMansDuplaDrops. Ett ganska dåligt namn numera då Dupla inte ens har dropparna kvar, men PMDD heter det.

Behöver jag PMDD för ett frodigt akvarium?
Vill du lyckas med växterna och få stora fina växter så behöver du tillsätta micronäring, och främst råder det brist på järn (Fe) i akvarier, men även (Cu), (Mn), (Mo) och (Zn), alla dessa tilsammans finns i preparat så som micronäring.
Har du fisk i akvariet så tillsätter du indirekt även N-P-K med fodret, och kanske klarar du dig på detta. Men ju mindre fisklasten är och ju större växtmassan är så krävs det mer och mer av N-P-K, vart denna gräns går är svårt att säga exakt, och här kommer det till akvaristen att avgöra hur mycket som krävs.Har du dålig tillväxt? Ja då kan N-P-K vara nödvändigt.

Vad innehåller PMDD? och är det farligt?
En av delarna i PMDD är Kväve (N) och den finns inte i ren form, så akvaristen använder sig av KNO3 - Kaliumnitrat, och man utvinner således både Kalium (K) och Nitrat (NO3). Nitrat förekommer naturligt i vatten men är skadligt vid högre doser, men doser upp mot 10 eller 20ppm brukar inte vara skadligt ens för räkor, och vissa fiskar kan leva i 100ppm om de vänjs över en längre tid. Men över 20ppm NO3 är inte rådigt eller ens nödvändigt för växtbruk.

En annan del är Fosfor(P), detta finns heller inte i ren form så vi tillsätter KH2PO4 Kaliumdivätefosfat och får (P) i form av Fosfat (PO4) och även Kalium igen. Fosfat (PO4) är giftigare än nitrat och bör inte doseras mer än 0,5 - 1ppm av den ovana akvaristen, doser uppemot 3ppm ger mycket bra tillväxt men inte alltid bra för alla djuren i akvariet.

Det tredje makroämnet är Kalium (K) och detta finns naturligt i KNO3 och KH2PO4, dessutom får man extra Kalium ur K2SO4 Kaliumsulfat. Kaliumsulfat är inte skadligt för fiskar och kan doseras upp till 30ppm utan problem, och mer än så ger inte heller bättre tillväxt.

Så till micro. Microämnena doseras inte var för sig, utan alla tillsammans (Fe), (Cu), (Mn), (Mo), (Zn), men när man pratar doser så är det Järn (Fe) man talar om. Järn är knappast giftigt, men vissa räkor kan reagera på högre halt av koppar (Cu) och man kan vara observant med doseringen och börja vid 0,1ppm och ev öka därifrån. Microämnen är viktiga för snabbväxande växter, och framförallt för växter med rött pigment, där kan nivån ligga uppåt 0,5ppm.

Magnesium (Mg) är även det ett macroämne och finns naturligt i kranvatten, men kan i vissa fall ändå behövas kompletteras med MgSO4 Magnesiumsulfat. MgSO4 är ofarligt och höjer hårdheten på ditt vatten aningen.

Vad behövs för att starta upp?
Åtminstonde behövs micronäring, det borde alla akvarister ge till sina växter.
Finns det även behov av makroämnen så är ett startpaket lämpligt att börja med som innehåller, KNO3, KH2PO4, K2SO4, och microämnen, dessutom MgSO4. Allt i ett.
Eller välj individuellt det som du har mest behov av.

Hur mycket PMDD skall jag dosera?
Ja, hur långt är ett snöre? Det varierar såklart, och beror på parametrar som växtval, fisklast, växtmassa, ljusstyrka, ditt kranvattens värden, och CO2 nivån i akvariet. Tillsätter du CO2 i vattnet så kommer du behöva mycket mer av PMDD dessutom. Ett bra sätt att prata om dos är ppm (parts per million) vilket ger en bild av hur hög halten av ämnet som finns tillgängligt för växterna oavsett storlek på karet, 1ppm är lika hög halt av ämnet oavsett om karet är på 100liter eller 1000 liter, däremot går det åt 10gånger mera gödning för att nå samma nivå i 1000liter som 100 liter.
Som vägledning kan man ligga inom nedan parametrar men tag även i beräkning det ovan nämnda.

NO3  5-20 ppm
PO4 0,5-3 ppm
K 10-30 ppm
Fe 0,1-0,5 ppm
Mg 5 ppm

Den osäkre nybörjaren siktar in sig på dem lägre nivåerna och ökar vid behov. Dosen avser veckovis dosering och kan med fördel delas upp i två eller tre dagar. Vattenbyte bör ske veckovis för att förhindra ämnen att ackumuleras..

Hur doserar jag PMDD?
Nitrat, Fosfat och Kalium säljs som torra salter och doseras enklast torra rakt ner i akvariet med ett milliliter mått. Här gäller det att räkna ut hur många ml som skall doseras i akvariet utefter storlek och önskad dos.

1ml KNO3, ger 8,1 ppm NO3, och 5,1pp K, i 100 liter vatten.
1ml KH2PO4 ger 7,5 ppm, PO4 och 3,1ppm K, i 100 liter vatten.
1ml K2SO4 ger 6,5 ppm, i 100 liter vatten.
9gram Micronäring (17,5ml) blandas i 1/2 liter vatten, dosera 10ml per 100liter för 0,1ppm.
1ml MgSO4 ger 1ppm i 100 liter vatten

Känns det krångligt? eller är det ett litet kar? Då kan det vara enklare att göra en grundlösning enligt nedan:

30 ml pulver KNO3  blandas i 1/2 liter vatten.
3 ml pulver KH2PO4 blandas i 1/2 liter vatten.
30 ml pulver K2SO4 blandas i 1/2 liter vatten.
9gram Micronäring (17,5ml) blandas i 1/2 liter vatten, dosera 10ml per 100liter för 0,1ppm.
1ml MgSO4 ger 1ppm i 100 liter vatten(blandas torrt direkt i akvariet om behov finns)

Micronäring blandas ej med KH2PO4, i övrigt kan ingridienserna mixas.
Ur grundlösningen doseras 10 ml per varje 100 liter vatten för att erhålla nedan värden:

N ~ 5 ppm
P ~ 0,5 ppm
K ~ 7 ppm
Fe ~ 0,1 ppm

Exempel: Ett 30 liters kar doseras med 3ml ur grundlösningen.
Ett 450 liters kar doseras med 45ml ur grundlösningen.

PMDD verkar krångligt finns det alternativ?
Javisst, det finns bra växtgödningspreparat som kan doseras enkelt, men det måste vara för akvariebruk då blomstergödning och trädgårdsgödning innehåller ammonium som i mycket låga halter är giftigt och dessutom triggar algtillväxen.

Lyckatill med ditt "lite grönare" akvarium
Fem snabba om koldioxid (CO2)

Vad är koldioxid (CO2)?
Korthugget kan man säga att koldioxid består av grundämnet kol (C) och syre (O2). Dessa använder växten för sin tillväxt i det vi kallar fotosyntes.  Där kolet (C) är den viktiga byggstenen hos växterna (ja, allt levande faktiskt) och som behövs för att växa. Och det råder ett underskott av just kol i akvariet. Syret (O2) i sin tur blir en restprodukt när kolet har tagits tillvara av växten och avsätter detta till vattnet och till fördel för akvariets djur.

Varför CO2 i akvariet?
Kol (C), är den livsnödvändiga byggstenen hos alla växterna. När man tillför CO2 ökar man tillgängligheten av just kolet för växten. Det råder ett underskott av kol i ett slutet akvarium jämfört med det ofta naturliga, så om vi ökar tillgängligheten av kol så ökar tillväxttakten hos växterna och resultatet blir lite grönare akvarium, vi lyckas bättre med våra akvarieväxter eller varför inte, prova dem mera utmanande akvarieväxterna.

Är CO2 farligt?
CO2 finns naturligt omkring oss i atmosfären eller tillsatt i läsk och mineralvatten, så för människan är den ofarlig i normalt bruk. CO2 i vatten förekommer naturligt och även i akvariet men mycket mer begränsat. När koldioxid tillsätts i akvariet så sjunker Ph aningen och halten av koldioxid ökar. För mycket av just koldioxiden kan medföra död med symptom av syrebrist, så denna skall tillsättas kontrollerat och i rätt mängd. Så viss försiktighet krävs.

När skall CO2 tillsättas?
Som växtakvarist är CO2 en självklarhet, men CO2 kan tillsättas även om du inte primärt är intresserad av växterna då den även sänker Ph´t av vattnet, något vissa djur kan föredra. Men frodiga växter är ändå den mest användbara tillämpningen, och frodiga växter ger mindre bekymmer med alger och detta kan vara nog så viktigt.

Är CO2 nödvändigt ?
Det finns en del väsentliga fördelar utöver ett frodigare akvarium, växterna ”äter” inte bara kol, dem tar även upp ammonium, nitrit och nitrat ur akvariet för sin tillväxt. Detta medför att algerna kan hållas i schack bättre. Vattenbyten för att ta bort överskottet av skadliga ämnen kan minskas, då dessa även tas upp av växterna och ger bättre vatten redan vid relativt små mängder tillsatt CO2.
Läs hela inlägget »