Staurogyne repens

Pris:
60 kr
Inkl. 25% Moms
Typ:
Staorogyne repens, 10 SKOTT
Slut i lager
  • Denna växt säljs med 10 lösa skott av växten.

Staurogyne repens är en kort och kompakt stängelväxt och förökas med sticklingar/skott samt utlöpare. Det är en bra växt till små såväl som stora akvarier, den härstammar från Rio Cristalino i det sydlige Amazonas i Brasilien. Staorogyne är en stängelväxt om än kort och kompakt, enskilda stänglar är 5- 10 cm höga och vid starkare ljus och ansning sprider den sig sidledes och blir marktäckande, annars sträcker den sig uppåt. Individuella stänglar knippsas av och planteras i gruset där den bildar rötter. En intressant egenskap med S.repens är att om den binds fast på en sten eller rot så bildar den rötter och växer fast där på någon vecka.

Ursprung: Brasilien

Typ av växt: Stängelväxt

Höjd: 3 - 10 cm

Vidd: 5 - 10 cm

Temperatur: 5 - 28 °C

pH: 5 - 8

Ljuskrav: Medel

Växthastighet: Medel

Krav: Lätt