Taiwan Moss

Pris:
59 kr
Inkl. 25% Moms
Typ:
Taiwan Moss - PerfectAqua
Slut i lager
Denna mossa säljs i:
PerfectAquas portioner om 1d


Taxiphyllum alternans, Taiwan Moss, är en mörkgrön mossa med triangelformade bladverk som grenar sig rakt utåt och uppåt i en spretig triangelform, detta varierar dock beroende på ljus, temperatur och näring, intesivare ljus ger en tätare mossa. Långsamtväxande men relativt snabbväxande för att vara mossa. Förökas med bladgrenar som klipps av och binds fast på sten eller rot.

Taxiphyllum alternans med ursprung från regioner med tempererat till subtropiska klimat: den sydöstra delen av Nordamerika och östra Asien. Introducerades i handeln som "Taiwanmoss", trots att det ännu inte står klart om den härrör från Taiwan alls. Kräver normalt ingen tillsatt CO2 eller extra gödning.

Ursprung: Asien/Nordamerika.
Höjd: 1 - 15 cm
Vidd: 0,5 cm
Temperatur: 15 - 28 °C
Ljuskrav: Lågt
Växthastighet: Långsam
Krav: Lätt